Vrozená a získaná chirurgická onemocnění jícnu
Vrozené vady jícnu
- ageneze jícnu
- atrezie jícnu bez píštěl
- atrezie jícnu s tracheoezofageální píštělí
- atrezie jícnu s tracheoezofageální píštělí dolního úseku
- atrezie jícnu píštěle nahoře i dole
- H píštěl
- vrozená stenóza jícnu
- refluxní esophagitida
Získaná onemocnění jícnu
- achalázie
- jizevnaté změny
- poranění jícnu
- nádory jícnu
- krvácení z jícnových varixů


Vrozené vady jícnu

- porušení krevního zásobení jícnu v době nitroděložního života
- l ze 2000 narozených dětí - vzácné onemocnění

dělení podle Vogta:
I. Ageneze jícnu
II. Atrezie jícnu bez píštěl
III. a) Atrezie jícnu s tracheoezofageální píštělí
b) Atrezie jícnu s tracheoezofageální píštělí dolního úseku
c) Atrezie jícnu píštěle nahoře i dole
IV. H píštěl
V. Vrozená stenóza jícnu


Atrezie jícnu s tracheoezofageální píštělí dolního úseku

- nejčastější 90 %
- při této vadě je horní úsek slepě ukončen a dolní úsek připojen píštělí na tracheu
- tuto diagnózu určí již sestra na porodním sále (dítě nepolyká sliny - hromadí se mu) - dítě aspiruje sliny a je dušné a cyanotické
- při křiku jde vzduch přes píštěl do žaludku a ten se roztahuje
- dítě přestane křičet - vzduch jde z žaludku i se šťávami a vznikají masivní aspirace - chemické respirační pneumonie
- lékař zasune cévku nosem a po 5 - 10 cm narazí na slepý konec - RTG vyš. s kontrastní látkou

Ošetření
- poloha na pravém boku se zvýšenou hlavičkou, neustále odsáváme, dítě ihned na chirurgii
- pokud je donošené, nemá bronchopneumonii a nemá združené vady - operace ihned
- většina dětí má sdružené vady - 50 %
- některé jsou nedonošené - 25 %
- hodně jich má bronchopneumonii

- jícen vyústíme na krku - esophagostomie, do žaludku zavedeme přes břicho cévku - gastrostomie
- radikální výkon provádíme u dětí, které nejsou schopny operace a provádíme ji později

výsledky:
jsou zhoršeny - přidruženými vadami, bronchopneumonii a nedonošeností


H píštěl

- při této vadě nedochází k tomu, že vzduch komunikuje mezi jícnem a tracheou (tekutá strava)
- způsobuje recidivující záněty plic
- nafukuje se žaludek

Diagnostika
- RTG
- esophagoskopie
- bronchoskopie
Terapie
- chirurgická léčba - vypreparovat a podvázat


Vrozená stenóza jícnu

- vzácné oněmocnění
- polykací obtíže - zjistí se při přechodu na tužší stravu

Diagnostika
- RTG
- esophagoskopie
Terapie
- chirurgická - opakované dilatace, při neúspěchu - resekce


Refluxní esophagitida

- nejčastější vada
- způsobena tím, že kardie je nedomykavá a umožňuje proudění žaludečního obsahu zpět do jícnu
- onemocnění je spojeno s hyperaciditou, je zde i vyšší obsah pepsinu a je tam velmi často i žluč z dvanáctníku a pankreatická šťáva
- kyš. žaludeční šťáva vede k naleptání sliznice jícnu
- vznikají peptické vředy - krvácí (hematemeze, meléna)
- praskne - smrtící zánět - mediastimitis
- vředy se hojí jizvami a ty způsobí jizevnaté zúžení postižené části

a) nekomplikovaná refluxní esophagitida
- pálení žáhy, tlakové a pálivé bolesti v nadbřišku, které se zhoršují v poloze v leže

b) komplikovaná refluxní esophagitida
- dysfagie (špatné polykání, krvácení z jícnu, perforace jícnu)

Diagnostika
- RTG vyš. (polykací akt) - Baryova kaše
- esophagogastroskopie
- duodenoskopie
- pH metrie (v jícnu - 24 h)

Terapie
konzervativní
- nekomplikovaná refluxní esophagitida
- úprava diety (nedráždivá strava)
- spánek v polosedě
- léky (antacida)
operativní
- zabránění proudění kys. šťáv nahoru
- dilatace jícnuZískaná onemocnění jícnu


Achalázie

- křečovité stažení jícnu v dolním úseku a kardii
Příčina
- nervové změny ve stěně jícnu
Klinika
- polykací obtíže, svraštění jícnu (nepolkne ani tekutinu)
Terapie
- podélné proletí svaloviny jícnu a kardie


Jizevnaté změny

Příčina
- poleptání, poranění
Klinika
- proděravění jícnu, nekróza stěny jícnu, zánět mezihrudí
Terapie
- náhrada tkání z žaludku nebo střeva


Poranění jícnu

Příčina
- polknutí kosti, zubní protézy, sebepoškozování, forzírovaná gastroskopie, sondáž, otevřené poranění hrudníku
Terapie
- závisí na velikosti otvoru, na příčině, na místě umístění


Nádory jícnu

- karcinom, benigní leiomyomy
Klinika
- polykací potíže
Terapie
- chirurgická v kombinaci s radiační léčbou, nebo gastrostomie, nebo umělá protéza do jícnu (dočasná)


Krvácení z jícnových varixů

Příčina
- portální přetlak
Klinika
- prudké a opakující se krvácení, neklid pacienta, poruchy srážlivosti a krvácivosti
Terapie
- Sengstakenova Blakemorova sonda (stlačí krvácející varixy, z jednoho vývodu se dá odsávat žaludeční obsah a provádět výplachy)
- přívody čerstvé krve a kalium (i.v., per os)


Ošetřovatelská péče
1. odsávání žaludečního obsahu (kontrola krvácení)
2. výplach žaludku a střev (resorbce a toxické působení na CNS a jatemí buňky)
3. Neomycin nebo jiné analgetikum (redukce střevní flóry a snížení dusíkatých metabolitů)
4. koncentrované roztoky glukózy (podpora funkce jaterních buněk)
5. Vasopresin a analogické látky (snížení portálního tlaku)
6. hematologické a biochemické kontroly (určují stupeň hemokoagulačních poruch a ověřují poškození jater a ledvin)
7. laboratorní výsledky moče a diuréza (funkce ledvin)


Anatomie jícnu - patologické poznámky

- oesophagus
Jícen je cca 32 cm dlouhá trubice. Prochází mezihrudní přepážkou, bránicí a ústí do žaludku. Stěna jícnu je složena pouze ze sliznice a svaloviny, nemá důležitou serózu pro bezpečnost stahu. Horní část je z příčně pruhovaného svalstva, dolní část ze svalstva hladkého - vykonává peristaltické pohyby.
Jícen je fyziologicky zúžen na přechodu hltanu v jícen ve výši čtvrtého hrudního obratle a při prostupu bránici. V těchto zúženinách často začínají patologické procesy.
V těsné blízkosti jícnu je páteř, aorta, průdušnice, průdušky. Vývojové úchylky a patologické procesy jednoho orgánu mohou postihnout i sousední orgán: nádor jícnu může prorůst do průdušnice, při poranění jícnu může utrpět aorta.