Zlomeniny dětského a dospělého věku, poranění kloubu
- traumatologie
- zlomeniny
- poranení kloubu


Traumatologie


- traumatologie je podobor chirurgie, kde se shomažďují veškerá traumata
- léčí zlomeniny kostí
- některá traumata vyžadují specielní péči

Zlomeniny


Zlomenina je porušení souvislosti kosti v celém rozsahu.
Jestliže není porušena souvislost kosti v celém rozsahu, mluvíme o neúplné zlomenině.

epifyzeolyza
- dětský věk - zlomenina v růstové chrupavce
subperiostální zlomenina
- neúplná zlomenina
suprakondilická zlomenina
- (kosti pažní)

Neúplná zlomenina
infrakce
- nalomeniny
fisury
- trhliny
imprese
- vtlačení (u malých dětí, kdy se kost vtlačí dovnitř)
komprese
- stlačení

- dětská kost se hojí rychleji (u novorozence za l - 2 týdny)
- mezi 16-18 rokem zanikají růstové chrupavky
- zlomeniny, které se vyskytují u dětí a nevyskytují se u dospělých:
u dětí - zlomeniny v růstových chrupavkách
u dospělých - zlomeniny krčku, žeber, lopatky
- nejčastější zlomeniny u dětí i u dospělých jsou zlomeniny předloktí a klíční kosti


Dělení
traumatické
- zlomeniny zdravé kosti
patologické
- zlomeniny v nemocné kosti (nádor, metastáza nádoru, zánět kosti, cysta)

Podle věku
prenatální
- před narozením
internatální
- během porodu (klíční kost, stehenní kost)
postnatální
- po narození

Podle mechanismu vzniku
flexní
- ohnutí
trakční
- tahové
torsní
- točivé
kompresivní
- stlačené (obratlová těla)
střelné
- projektilem, střepinou

Podle linie lomu
- příčné, šikmé, podélné, spirální, různé jiné tvary

příčné šíkmé spirální


Zlomeniny mohou být posunuté a neposunuté:
Posunuté - dizlokované
adlatas
- posunuté do strany
adaxin
- posunuté v ose
distrakce
- posunuté v dlouhé ose
s kontrakcí
- posunuté na sebe
atperiferia
- přetočená (nejtěžší úchylka)

adlatas adaxin distrakce


Podle množství
izolované
- na jednom místě
mnohočetné
- na více místech

jednoduchá zlomenina
- pouze poranění kosti a žádného sousedního orgánu
komplikovaná zlomenina
- poraněn nějaký orgán v blízkosti zlomené kosti

otevřená zlomenina
- porušena souvislost kožní nad zlomenou kostí (preventivně zajistit ATB - zánět se hojí pakloubem)
zavřená zlomenina
- kůže nad zlomeninou je neporušena

luxační zlomenina
- zlomenina kosti v okolí kloubu ve kterém je vykloubení (luxace předloktí v loketním kloubu s odlomením olecranonu)

Příznaky
pravděpodobné
- bolestivost - nemusí být zlomené
- deformita - může být způspbena otokem
- porušená funkce
jisté
- abnormální pohyblivost kostních úlomků
- krepitace - úlomky se o sebe třou a křupou
- pozitivní RTG nález

Diagnostika
- RTG
- skrytá zlomenina - nemusí být vidět na RTG snímku - objeví se později

Terapie
- kde uspějeme konzervativně - neoperujeme
každou zlomeninu je nutné
- napravit - zreponovat
- znehybnit - imobilizovat po celou dobu hojení
- po zahojení od počátku rehabilitovat

Hojení
- každá zlomenina se hojí svalkem

Svalek
- je hmota, která se začne tvořit okolo zlomeniny hned po zlomení
- po zlomení dochází ke krevnímu víronu - krevní svalek - hematom se organizuje postupně se sráží a z toho se odpojuje fibrinogen, který se mění na fibrín
- kolem fibrínových vláken později bují vazivo a vzniká tzv. vazivový svalek
- v konečné fázi se vylučují mineráli a Ca, který tvoří pevný svalek - kost
- pokud se jedná o dyzlokovanou zlomeninu, dochází k přestavbě kostiPoranění kloubu


Kontuze - pohmoždění

- projevuje se otokem eventuelně namodralým zabarvením okolo kloubu, které je dáno krvácením do podkoží - hematom
- subjektivně si pacient stěžuje na bolesti a omezené pohyby
- je nutno vždy provést RTG aby se vyloučila zlomenina

Terapie
- zklidnění kloubu elastickou nebo jinou fixací (škrobový obvaz)


Distorze - podvrtnutí

- nález je podobný jako u pohmoždění
- kloub je oteklý, prokrvácen a bolestivý
- oproti kontuzi je zde částečné poranění kloubních vazů, kloubní pouzdro může být natrženo
- při těžké distorzi zjišťujeme krev v kloubu - hemartroz
- provádí se RTG k vyloučení zlomeniny

Terapie
-
záleží na stáří
- děti - elastická bandáž
- dospělí - elastické bandáže u lehkých distorzí
- škrob nebo sádra


Luxace - vykloubení

- stav, kdy hlavice ztrácí kontakt s kloubní jamkou
- aby došlo k luxaci musí vzniknout trhlina v kloubním pouzdru - akutní úrazová luxace

vrozené
- nejčastější je kyčelní kloub
úrazové (traumatické)
- ve zdravé tkáni
patologické
- v patologicky změněné tkáni (TBC kloubu, zánět, atd. ...)


Habituální - recidivující luxace

- luxace pažní kosti, bérce, rameno
- nastává po nedokonale zhojených traumatických luxacích, kdy uvolněné kloubní pouzdro umožňuje při malém nárazu vykloubení
- při luxaci je deformovaný kloub
- nedá se s končetinou pohnout
- nutné udělat RTG - může vedle toho být zlomenina
- Luxační fraktura - stává se u lokte

Klinika
- každou luxaci je nutno napravit v celkové anestézii
- kloub mobilizovat (znehybnit)