Druhy ran, zásady ošetření, prevence tetanu
Ranou rozumíme každé zející poranění kůže a podkoží nebo sliznice a podslizničního vaziva nebo některého orgánu.

Rozdělení ran
- povrchní
- hluboké
- plošné

jednoduché
- rána která proniká kůží a podkožím nebo sliznicí
komplikované
- je poškozen orgán, který je pod ranou => rána srdeční, plicní, jaterní...
penetrující
- končí v tělesných dutinách (břišní, pohrudniční...)

Podle zevní formy dělíme
- přímočaré, lomené, obloukovité, laločnaté

oděrka
- excoriatio
- nejjednodušší rána, která postihuje pouze povrchní části kůže

řezná rána
- vulnus scissum
- vzniká tahem ostrého předmětu
- rovné okraje, nebývá hluboké, silně krvácí, ostře proťaty cévy a kožní nervy, bolí
- hojí se příznivou jizvou

sečná rána
- vulnus sectum
- vzniká dopadem ostrého předmětu na povrch těla
- charakter rány řezné, ale je hlubší

bodná rána
- vulnus punctum
- vzniká proniknutím ostrého předmětu do hloubky
- nebezpečná, neboť je na povrchu malá, ale bývá značně hluboká a zraní orgány hluboko pod ranou
- musí se odoperovat

tržná rána
- vulnus lacerum
- vzniká tahem, roztrhnutím kůže
- nerovné okraje, nebývá hluboká, málo krvácí, málo bolí
- většinou kombinované s pohmožděním kůže
- častá na chirurgické ambulanci

tržně zhmožděná rána
- vulnus contusolacerum
- nejčastější
- nemá ostré okraje, okraje zhmožděné, málo krvácí, málo bolí

kousnutí
- vulnus morsum
- velmi často infikovaná nebo otrávená
- vzteklina

střelná rána
- vulnus sclopetarrium
projektilová
- vstřel malý - hladké okraje, očouzené střelným prachem
- výstřel velký - hrubé okraje
- zástřel - projektil uvízne v těle
střepinová
- ničivější účinek
- rány ztrátové - ztráty tkání a končetin ...


Rány
čisté
- aseptické - bez mikroobů
špinavé
- septické - infikované
otrávené
- biologické jedy, chemické jedy

Špinavé rány
- septické - infikované choroboplodnými zárodky
- dochází k zaplavení organismu a krve bakteriemi - bakteriemie
- kromě bakterií jsou v krvi i infikované tromby - piemie
- pokud jsou provázeny teplotami - sepse
- ráno - nízké teploty 36,8 °C
- večer - vysoké teploty 40,5 °C
- jestliže se dostanou do krve toxiny bakterií - toxinemie


Vlastnosti ran
krvácení
- kapilární, venózní, arteriální
ztráta tkáně
- u střelných a štěpinových ran
- ztráty i celých končetin
bolest
- u ran kde jsou ostře proťaty nerty

Hojení ran
per primam
- na první ráz
- 5-10 dní
- kosmeticky bezvadná jizva
per secundam
- na druhý ráz
- hojí se delší dobu
- rána hnisá, rozpadne se, hojí se granulační tkání
- nehezká jizvaRané komplikace

Infekce v ráně
- bakteriální (růže, tetanus, plynatá sněť)
- virové (vzteklina)

Bakteriální infekce
- hnisavé komplikace
- vyvolané stafylokoky (abscesy)
- dutina vyplněná hnisem
- vzniká rozpadem tkáně
- vyvolané streptokoky - zánět kůže a podkoží (flegmona)


Růže

- erysipelas
- podobné flegmoně
- rozedmutí kůže a podkoží
- ložisko přesně ohraničené


Tetanus

- tetanus
- onemocnění vyvolané mikroobem Plectridium tetaní (méně správně Clostridium tetaní), který žije ve střevě skotu a koní a příležitostně i u lidí
- anaerobní infekce = vyvolaná mikroby žijícími za nepřístupu vzduchu
- inkubační doba je 3 dny až 3 týdny - čím blíže k mozku, tím kratší inkubační doba a tím závažnější stav
- za anaerobních podmínek produkuje tetanotoxin, který se dostává podél nervů do CNS
- vysoká teplota, tonické křeče příčně pruhovaného svalstva obličeje, svalů trupu, bránice a dýchacího svalstva
- pokud se nezadusí v záchvatu, umírá později asi v 50 % chronickou dechovou insuficiencí a srdečním přetížením

Prevence tetanu

imunní
- byli očkováni a mají platné očkování - doklad + děti do 15 let
neimunní
- nemají platné očkování - bez dokladu, očkování před více než 10 lety

1.
ošetření
- řádné ošetření každé rány (peroxid vodíku - uvolňuje kyslík)
2.
očkování
- u dětí trivakcínou DITEPE proti záškrtu (diptheria), tetanu (tetanus) a černému kašli (pertussis)
3.
aktivní imunizace
- u dospělých podáváme TAT - tetanický anatoxin, který vyvolá tvorbu protilátek a zajišťuje imunitu na léta (její účinnost za druhé světové války)
- při nebezpečném poranění řádně očkovaných osob aplikujeme pro jistotu další dávku anatoxinu
4.
pasivní imunizace
- vstřikuje se lidský TEGA - tetanický gamaglobulin, kterým dodáváme protilátky a zároveň se aplikuje první dávka toxoidu (tetanického anatoxinu)
- očkování se dokončí dalšími dvěma injekcemi anatoxinu za 6 týdnů a za 6 měsíců
- provádí se u poraněných osob, které očkovány nebyly nebo očkování nedokončily, nebo u lidí se zvlášť těžce znečištěnými a zhmožděnými ranami


Plynatá sněť

- plynatá sněť
- onemocnění vyvolané mikroobem Clostridium septicum, bacillus oedematis maligni - klostridium septické, bacil zhoubného otoku
- anaerobní infekce = vyvolaná mikroby žijícími za nepřístupu vzduchu
- jsou přítomny v půdě, jejich přítomnost lze prokázat v lidské stolici u 5-90% lidí
- v okolí rány se tvoří edém a v něm plynové bubliny, nad zánětem nekróza
- celková reakce je těžká, doprovázená horečkami a zchváceností, a může vést i ke smrti postiženého
- ve většině případů se podaří vyléčit, při neúspěchu amputace


Vzteklina

- vzteklina
- virové onemocnění zvířat, které může být přeneseno na člověka
- je způsobeno virem vztekliny ze skupiny rhabdovirů
- svými rozměry patří k největším virům a je poměrně odolný k zevním vlivům
- inkubační doba je obvykle 3-4 týdny, ale může být i kratší nebo naopak mnohem delší, až několikaměsíční
- přenos na člověka se uskutečňuje nejčastěji pokousáním nemocným zvířetem
- charakteristická je místní přecitlivělost v okolí rány se brzy mění na celkovou, takže i lehké podněty vyvolávají značnou bolestivost
- onemocnění vede neúprosně k smrti třetí nebo čtvrtý den excitačního stadia, nebo ještě rychleji ve stadiu paralytickém, kde se rychle vyvíjí obrny hlavových i periferních nervů, nejčastěji obrna dýchání