Endoskopické vyšetřovací metody
- je vyšetřovací metoda, která umožňuje pomocí speciálního optického přístroje prohlédnout tělesné dutiny a org.
- během vyšetření lze fotografovat nebo filmovat, provádět biopsii, odstraňovat polypy nebo cizí tělesa

Účel:
diagnostický
- slouží k upřesnění diagnózy
léčebný
- terapeutický
  - nejčastěji při laparoskopii, kdy se provádějí i menší operační zákroky


Endoskopické vyšetření
- dýchacího systému
- GIT
- močového ústrojí
- pohybového ústrojí


Vyšetření dýchacího systému

BRONCHOSKOPIE
- je endoskopické vyšetření průdušek bronchoskopem
příprava:
na lačno, sedativa, antitusika
vyšetření:
v lokální anestezii při maximálním záklonu hlavy se zavádí bronchoskop
- používá se k odstranění cizího tělesa, k odebrání vzorku k bakteriologii a histologii
sledování:
2 hod. nic pít
4 hod. nejíst - jako prevence aspirace

MEDIANOSKOPIE
- vyšetřovací metoda pro vyšetření mediastína
vyšetření:
endoskop zaveden z řezu nad jugulem a umožňuje přehlédnutí části mezihrudí v okolí průdušnice až po větvení na obě hlavní průdušky
Při vyšetření lze odebrat tkáň a současně jde odebrat i část mízních uzlin k histologii.

TORAKOSKOPIE
- vyšetření pleurální dutiny, hrudní stěny, bránici a subpleurální části plic
vyšetření:
endoskop je zaveden cestou incize hrudní stěny
je doplněna o přenos obrazu na monitor, který umožňuje:
a) diagnostický výkon - excise části pohrudnice, plíce
b) léčebný výkon - odstranění periferního nádoru z plíce a mezihrudí


Vyšetření GIT

EZOFAGOSKOPIE
- vyšetření jícnu ezofagoskopem, samostatně se provádí vyjímečně
- při zánětlivých a nádorových onemocněních, stenóza jícnu
- odstranění cizího tělesa z jícnu, zástava krvácení, sklerotizace jíc. varixů
příprava:
lačný, individuálně premedikace, celková anestézie (u dětí)
poloha na boku
sledování:
2 hod. nic per os

GASTROSKOPIE
- vyšetření žaludku gastroskopem
příprava:
na lačno, nekouřit
vyšetření:
po lokální anestezii hltanu se přístroj zavádí do jícnu (žaludku (dvanáctníku
poloha na levém boku
sledování:
1 hod. nejíst nepít
při sklerotizaci - elektrokoagulace jíc. varixů 6 hod. nejí
děti dostávají infúze, sledování TK, P
vyšetřujeme
- krvácení do žaludku, žaludeční obsah, elasticitu žaludeční stěny, změny sliznice - záněty, eroze, vředy, tumory, polypy
léčebný
- odstranění polypů, zástava krvácení, odstranění cizího tělesa

AKUTNÍ GASTROSKOPIE
příprava:
bez přípravy
u pacienta při krvácení z horních částí tráv trubice pro zjištění zdroje krvácení případné zastavení

DUODENOSKOPIE
příprava:
na lačno, nekouřit
premedikace Dolsin, Atropin
hodnotíme:
elasticitu, pružnost stenózy, změny na sliznici, eroze, vředy, divertikly, tumor

ERCP - endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie
- zobrazení vývodných cest slinivky břišní a zobrazení žlučových cest nejaterních, žlučníku a vývodných cest nitrojaterních + přímé vyšetření oblasti ústí žlučových cest a slinivky břišní do duodena - Vaterské papilli
příprava:
12 hod. před lačný, nutná premedikace, kompletní biochemie, vyšetření krve, moče, KO
vyšetření:
duodenoskop zavádíme do duodena k papile pod RTG kontrolou (vstřikuje se kontrastní látka (při dostatečné náplni vývodných cest se sleduje vyprazdňování kontrastu
poloha: na levém boku nebo na zádech
! k vyšetření je nutný souhlas pacienta, protože se mohou objevit komplikace !
sledování:
2 hod. nic per os, po 2 hod se může čaj po douškách
za 5 hod. se může najíst pokud nevzniknou komplikace
druhý den ráno se odebere krev na Amilázy při poruše jsou zvýšené

KOLONOSKOPIE
- vyšetření tlustého střeva kolonoskopem
indikace:
podezření na karcinom
příprava:
3 dny předem tekutá strava
odpoledne a ráno klyzma, ráno na lačno
vyšetření:
pod RTG kontrolou se zavádí přístroj + insuflace vzduchem
poloha: většinou začíná na levém boku se skrčenými DK a pak se otáčí na záda (polohu určuje lékař)
sledování:
6 hod. klid na lůžku bez jídla potom tekutá strava
normální jídlo až druhý den
hodnotíme:
krev ve stolici, zánětlivé procesy tlustého střeva, proktokolitis, nádory, zúžení střeva

RECTOSKOPIE
- vyšetření konečníku a esovité kličky rektoskopem až do vzdálenosti 25 cm od řitního otvoru
příprava:
lačný, důkladně vyprázdnit
vyšetření:
v genukubitální poloze (kolenoloketní
genupektorální(kolenoprsní)
gynekologická, v leže na boku, s pokrčenými DK
- rektoskop se zavádí současně s aplikací vzduchu
sledování:
není nutné
hodnotíme:
cévní změny v okolí svěrače, zánětlivá onemocnění, nádory

LAPAROSKOPIE
- vyšetření dutiny břišní laparoskopem přes stěnu d. bř.
příprava:
jako před operací (KO, KS + RH- faktor, FW, jaterní testy, amilázy v séru a moči
M + S, krvácivost, srážlivost, biochemie, EKG, RTG hrudníku)
ráno na lačno, klyzma
vyšetření:
v lokální anestezii asi 10 cm v pravo od pupku se řezem v kůži zavede laparoskop
do d. bř. se aplikuje vzduch pro dobrou přehlednost org.
sledování:
24 hod. na lůžku
tekutiny za 6 hod po výkonu
pravidelně měřit TK, P, TT
- používá se také k diag. v gynekologii


Vyšetření močového ústrojí

CYSTOSKOPIE
- vyšetření močového měchýře a trubice cystoskopem
indikace:
papilom, kameny
příprava:
nemusí být lačný pokud se neprovádí v celkové anestézii
sledování:
kontrola mikce a potíže při močení
hodnotí se:
změny močového měchýře, papilomy nádory, kameny, a zánětlivá onemocnění

VAGINOSKOPIE
- gynekologické vyšetření pochvy
- používá se především u malých děvčátek


Vyšetření pohybového ústrojí

ARTROSKOPIE
- optické vyšetření kloubní štěrbiny artroskopem
- v krátkodobé narkóze na malém op. sálku z důvodu možné infekce
indikace:
artroza
příprava:
nejíst, nepít, premedikace
vyšetření:
většinou se vyšetřuje kolenní kloub před ním a za ním se dá škrtidlo do kloubní štěrbiny se aplikuje fyziologický roztok, v lokální anestezii z malého řezu kůží se zavede artroskop
sledování:
24 hod. klid na lůžku, celá končetina zabandážovaná
preventivně ATB