Tromboembolická nemoc
- vznik nezánětlivých trombů v hlubokých žilách DK a pánve, jejichž uvolnění do krevního oběhu způsobuje embolizaci.

Stenická forma
- vznikne-li choroba u jinak zdravého čl.
 
příčiny:
  operace, porod, úraz, velké zatížení DK
Astenická forma
- vzniká u osob již nemocných (srdeční slabost, stařecká kachexie)

Embolie
- je stav, kdy dochází k zavlečení pohyblivého tělesa (embolu) z jednoho místa krevním proudem do místa, kde nemůže již prostoupit dále a vzniká uzávěr

Trombóza
- srážení krve v krevním řečišti nebo srdci následkem je zúžení nebo úplné ucpání cévy

Příčina trombózy
1.
Porušení cévní stěny (endotelu)
- aterosklerotický pův.
- mechanické poškození
- zánětlivý původ
2.
Zpomalení krevního proudu
- při rozšíření cévy (venostáza)
- při insuficienci srdce
- při arytmii
3.
Zvýšená srážlivost krve
- zevní vlivy - bakteriální toxíny
- vnitřní - l., které uvolňují nádory, nebo při op. střev, plic

Podle vzniku rozeznáváme:
žilní - venózní trombolitická nemoc
arteriální - arteriální trombolitická nemoc

3 fáze:
1. vznik trombu
2. uvolnění a cesta
3. cílový orgán


Venózní trombolitická nemoc

- onemocnění, při němž, především v hlubokých žilách vzniká trombus (krevní sraženina)

Trombus:
a) druhotně vyvolá zánět žilní stěny
b) utrhne se a je krevním proudem unášen řečištěm. V místě, kde zúžení brání prostupu embolu vzniká uzávěr - venózní trombembolitická nemoc
c) při tromboze ve velkých žilách krevního oběhu a pravém srdci dochází k embolii plicnice (smrt v důsledku akutní isuficience PK (případně neúplné embolii vzniká hypertrofie PK)
d) v případě embolizace některých z větších žil velkého oběhu může dojít k vytvoření kolaterálního oběhu, v horším případě k hypertrofii LK, možné jsou i trofické změny v místech stagnace krevního oběhu.


Arteriální trombolitická nemoc

- dochází k akutnímu uzávěru, který nastupuje náhle a prakticky bez jakýchkoliv předchozích varovných známek
- uzávěrem krevního proudu vzniká hypoxie ischemie nekróza

Jejich rozsah závisí na tom, které orgány a tkáně byly postiženy
Běžnou příčinou uzávěru je embolizace:

1. srdečním trombem vzniklý při:
- infekční endokarditidě
- fibrilaci síní, IM
- srdeční selhání
- onemocnění mitrální chlopně
- chlopení náhrady či kardiomyopatiích
2. Embolus může mít původ též v aterosklerotickém plátu (který se odlomí).
Arteriální trombóza způsobí akutní uzávěr v místě aterosklerotického plátu.
K uzávěru může také dojít při arteriografii a zavádění arteriálního katetru.

Uzávěr tepny
- při cestě arteriálním řečištěm embolus uzavře tepnu, která je užší než embolus
- obvykle se zastaví v místě větvení tepny nebo v cévě ateroskleroticky změněné
- nejčastěji jsou postiženy tepny mozkové, končetin, mezenteriální, renální a věnčité

Akutní uzávěr jde do určité míry odstranit zahájením trombolitické léčby do 3 - 6 hod od nástupu.

Klinika
- jsou náhlé a mění se podle místa uzávěru
a)
na končetině
- může vést k trvalému poškození nervů a svalů
hodnotíme:
bolest, vymizení pulsu, parestezie, bledost a chlad, ochrnutí
b)
u CMP
- hemiparézy (částečné ochrnutí poloviny těla), hemiplegie (úplné ochrnutí poloviny těla), poruchy řeči, porucha vědomí
c)
na srdci
- charakteristický obraz AIM
- silná bolest za hrudní kostí
- dušnost, úzkost, pocení, nauzea, zvracení
d)
na ledvinách
- uzávěr renální arterie může vést ke sníženému množství moči a zvýšené hladiny močoviny a kreatininu v krvi
e)
u mezenterické arterie
- bolest v břiše, zvracení, krev ve stolici, ileózní stav

Terapie
- heparinizace - podání trombolytických látek (streptokináza, urokináza)
- embolektomie nebo trombektomie
- Transkutální koronární angioplastika
- kontrola symptomů
- perorální antikoagulancia (Warfarin)
- bypass
- klid

Prevence
- před op. trombembolické prevence - bandáže DK,
- Heparin r. 5000 j. s.c.
- Fraxiparin 0,2 nebo 0,4 podle váhy
- Clexane s.c.
- po op. včasné vstávání
- z léků preventivní účinek Pelentan, Pelentanete, Warfarín

Toto onemocnění se nejčastěji projeví Plicní embolií, která je velmi závažná a ohrožuje pacienta na životě.
Někdy předchází tupá bolest v postižené končetině, která je mírně oteklá a promodralá. Tělesná teplota může být zvýšena, puls je zrychlený, a objeví se úzkost nebo depresní naladění. Charakteristická je tlaková bolestivost v místě postižené žíly při forsírované hypertenzi, nártem nahoru. Je-li embolus dostatečně velký aby ucpal kmen plicnice, postižený náhle umírá. Ucpání menších větví plicnice se projevuje dušností, zrychlení pulsu a pocitem úzkosti. Vzniku plicního infarktu nasvědčuje píchání v boku a dráždivý kašel s vykašláváním krvavých chrchelů. I opakované menší embolie můžou způsobit smrt. Dlouhodobá nepozorovaná embolizace řečiště plicnice bývá příčinou plicní hypertenze.