Kašel a expektorace, sputum
Kašel patří mezi nejčastější příznaky onemocnění dýchacího ústrojí. Je to obranný reflex vyvolaný podrážděním zóny pro kašel (tussigení zóny) tj. podráždění sliznice dýchacích cest, pohrudnice, jícnu a zevního zvukovodu. To jsou oblasti inervované X. nervem mozkovým (n. vágus). Nejčastěji bývá podrážděna sliznice od hrtanu po jemné větve.

Typ:
a) suchý čili neproduktivní - provází počáteční stadia zánětu plic, pohrudnice, TBC, akutní onemocnění horních dých cest, který je často spojen s bolestí za hrudní kostí.
b) vlhký čili produktivní - je spojen s vykašláváním spůta (expektorace).
Bývá u stádií různých plicních onemocnění, zvláště u chronických (chronický zánět průdušek, rozšíření průdušek (bronchiektázie), TBC)

Může být vyvolán podrážděním chemickým, mechanickým, tepelným.
Nejcitlivější na podráždění je bifurkace trachey a dále úsek pod hlasovou štěrbinou.

Mechanismus kašle:
začíná hlubokým nadechnutím, potom se uzavře hrtanová příklopka, sevře hlasovou štěrbinu a tlak v plicích stoupá. Pak následuje prudký výdech při uzavřené hlasové štěrbině, která se náhle otevře a proud vzduchu vynese do úst obsah dýchacích cest. Je-li kašel suchý, dráždivý a trvá -li déle nejde již o reflex užitečný a je vhodné jej tlumit, protože opotřebovává plicní elasticitu.


Sputum - chrchel - látka, která se vykašle, je to tzv. sekret bronchiálních žláz
1.
druh
a) hlenové
b) hlenohnisavé
c) hnisavé čili purulentní - má žlutou nebo po ránu zelenou barvu
d) sangvinolentní - s příměsí krve
- Bývá často při plicním infarktu, bronchiektáziích, karcinomu plic, někdy u TBC dýchacího ústrojí.
e) hlenové s příměsí různých parazitů
f) obsahující fibrinové zátky

2.
barva
a) bílé průhledné - obsahuje hlen, probíha hlenový zánět
b) žluté - hnisavý zánět
c) růžové a zpěněné - edém plic
d) červené - hodně - chrlení krve - hemoptoe - je požkozena větší céva (může vykrvácet)
- málo - hemoptýza - součást nádorů
e) zelené - chronické záněty dýchacích cest (mimořádně odolné bakt. pseudomonázy Pseudomonás aeruginosa)
f) rezavé - krev se dlouhodobě městné v plicích, Fe v plicích oxiduje
g) šafránové - ve sputu jsou žlutočervené odlitky
h) černé, černošedé - člověk dýchá velké množství znečištění, prach (uhelné doly)

3.
množství
- měří se zpravidla za 24 hod.
- největší množství sputa bývá při rozšíření průdušek
- mimořádně velké množství - vomica - vykašlávání vypadá, jako když člověk zvrací

4.
zápach
- hnisavý je při hnisavých onemocnění plic a zvláště pak při rozpadu plicních tkání

Sputum obsahuje mukoproteiny a mukopolysacharidy, vodu a podle okolnosti i různé druhy buněk.

Mělo by se vyšetřit u každého pacienta, který kašle. Nejvíce směrodatné je sputum ranní, protože reflex kašle ve spánku je oslaben a zachycení patologických příměsí je největší a nejpravděpodobnější. Aby se dosáhlo největšího expektorančního účinku, je třeba nemocného poučit o správné technice kašle. Nemocný má provést max. možné inspirium a potom kašlat v krátkých opakovaných nárazech. Ty zvýší lepší vykašlávání.

Vhodná je také dechová gymnastika - pacient se zhluboka nadechne a pak se snaží vydechnout při otevřených ústech a uzavřeném nosu. (existují přístroje, které napodobují kašel a umožňují expektoraci).

V důsledku kašle může docházet k rušení spánku, bolesti mezižeberních svalů, celkové vyčerpání, zvracení, vzácněji mdloba (tusigenní synkopa), zlomeniny žeber a samovolný pneumothorax.


Proto používáme léky ovlivňující kašel a expektoraci:
Antitusika
- léky tlumící kašel, při dráždivým, rušivým spojen s bolestí
Většina působí tak, že tlumí mozkové ústředí pro kašel a tím i kašlací reflex.
a) kodeinová
- Kodein - může vzniknout závislost a nežádoucím účinkem je zácpa
Neocodin
b) nekodeinová
- Sinecod, Intussin, Liberix, Ditustat

Expektorancia
- zvyšují tvorbu sekretu, tím zlepšují vykašlávání, že sekret zřeďují
sekretolytika a mukolytika
- snižují viskozitu sputa a tím usnadňují vykašlávání (Bromhexin, Broncholysin, Mukosolvan, Pleumolysin, Beneforin, Solutan...)
 
podání:
  per os - kapky, tbl. nebo draže, sirupy
parenterálně - i.m. injekce
inhalace
Expektorancia solná (salinická)
- jodid draselný a sodný, minerální vody (Vincentka), Tacholiquin
Expektorancia emetická
- obsahují především emetin a saponiny (Apertus, Ipekarin, Pneumolysin, Tussilen...) a látky dráždící hlenové b. dýchacích cest k větší produkci hlenu (éterické oleje - Benephorin)

Pokud nelze odstranit sekret z dýchacích cest použijeme odsávačku.


Vykašlávání krve
- Hemoptýza
- je přítomnost krve ve sputu.
Není možné vždy zcela snadné rozpoznat zda krev pochází z horních cest dýchacích nebo z úst. Sestra musí informovat lékaře.
- bývá nejčastěji projevem u karcinomu plic, rozšíření průdušek, TBC
- začíná šimráním v krku a pocitem sladkosti v ústech. Nemocný kašle a vykašlává krev, která je obvykle jasně červená a zpěněná, jindy jsou ve sputu žilky krve.
- velmi často je provázena úzkostí a neklidem. I malou hemoptýzu je nutno považovat za varovný příznak.
- Hemoptoe - vykašlávání velkého množství krve (chrlení)
Tato krev je obvykle světle červená, nesražená, zpěněná, někdy smísena se sputem