Nádory GIT
Nádor je soubor abnormálních buněk, které rostou a chovají se poměrně samostatně bez závislosti na řídící vlivy org., i když původní příčina jeho vzniku již nepůsobí.

Nádory trávicího systému
- karcinom jícnu
- nádory žaludku
- nádory tenkého střeva
- nádory tlustého střeva
- nádory konečníku
- rakovina slinivky
- nádory jater

Projevuje se
- makroskopicky zduřením a vytvořením nádorových uzlů
- mikroskopicky je místní nahromadění buněk, které většinou napodobují normální tk., ale ve vzhledu a uspořádání se liší

Z hlediska funkčního
- po dosažení určité velikosti vážně narušují funkce org.

- buňky nádorové oproti normálním mají větší schopnost se množit, růst a mají delší odolnost proti vnějším vlivům a životnost.

- nádory GIT patří do nejčastějších malignyt u mužů a žen
- nejčastější lokalizace karcinomů je konečník a tlusté stř., následuje slinivka, žaludek, játra, žlučník, a jícen
- vzácné jsou nádory tenkého střeva
- histologicky převažuje adenokarcinom

Převážná část nádorů trávicího ústrojí jsou epitelové adenomy a karcinomy.
Epitelové nádory vznikají z různých epitelů a rostou nám:
1.
Exofiticky
- rostou na povrchu a vytvářejí růžice
2.
Endofiticky
- prorůstají dovnitř
3.
Kombinovaně
   

Epitelové nádory GIT rostou do mukosy do hloubky, prorůstají postupně submukosou a tráv. vrstvou až na serosu a do okolí.
Metastázy vznikají krevní a lymfatickou cestou:
1.
krevní
- převážně tumory do jater, kostí, plic a mozku
2.
lymfatickou
- do uzlin (Virchowova uzlina)

Podezřelé příznaky:
únavnost, nechutenství, hubnutí, krvácení

Příznaky způsobené nádory GIT:
1.
Obstrukce GIT
- podle umístění nádorů vzniká vysoký nebo nízký ileus, který se projevuje bolestmi břicha, zvracení, zástava plynů a stolice
2.
Anémie
- většinou jde o chronickou ztrátu krve nebo o anemii chron. onem.
3.
Prorůstání do okolí
- při prorůstání nádor většinou bolí (ca. jater, pankreatu), mohou vznikat píštěle (ca. Jícnu) do trachei, mediastina, plic
4.
Perforace
- hrozí peritonitida, tvorba abscesů ...
5.
Vzdálené metastázy
- bolest hlavy při metastáze do mozku, patologické fraktury


Karcinom jícnu

- častý u starších lidí
- v horních dvou třetinách jícnu - adenokarcinomy
- často metastazují
- mají nepříznivou prognózu

Klinika
- projeví se v krátké době obtížným polykáním - dysfagií
- odynofagie - bolestivé polykání
- kachexie - těžké zhubnutí a vysílení, sešlost
- pacienti uvádějí nepříjemný pocit za hrudní kostí
- zvětšené nadklíčkové uzliny nebo hrbolatá játra se vyskytují v pokročilém stadiu

Mohou se objevit píštěle a aspirační pneumonie.

Diagnostika
- esofagoskopie - s biopsií
- RTG - polykací akt pomocí kontrastu

Terapie
- chirurgická - je špatně dostupné
- radioterapie
- chemoterapie

V 50% pacient do roka zemře.Nádory žaludku

Benigní - polypy a leiomyomy

Adenokarcinamy
- rostou v kardii - vyvolávají zvracení
- v těle a vyvolává podobné příznaky jako žalud. vřed
- pyloru - pylorická obstrukce

Linitis plastika
- nádor infiltruje do celé stěny žaludku, která je tuhá, nerozvíjí se a je bez peristaltiky

Karcinom žaludku
- maligní bujení vycházející ze žal. sliznici
- postihuje nejvíce osoby středního a vyššího věku
- častěji muže

zvýšená pravděpodobnost
- genetická dispozice
- krevní sk. A, u mužů
- ve starším věku
- výživa - slaná kořeněná jídla
- achlorhydrie

Klinika
- většinou v počátku probíhá asymptomaticky
- většinou se projeví až v pokročilejších stadii
- neurčité obtíže po jídle v epigastriu, pocit tlaku
- dysfagie, hubnutí (kachexie), odpor k masu (tučné)
- zvracení - nestráveného jídla jak na lačno tak po jídle, hematemeze
- dyspeptické potíže, střídání zácpy a průjmu

Diagnostika
- dle kliniky
- RTG, SONO - vyšetření jater pro zjištění metastáz
- gastroduodenoskopie s biopsií
- občas je možné nádor nahmatat

Metastázy
- do uzlin - mezenteria
- jater , peritoneum, kostí
- vaječníků - imitují primární nádor
- do levé nadklíčkové uzliny

Ca. žaludku může vzniknout při maligním zvrhnutí vředu.

Terapie
chirurgická - paliativní výkon, protože je většinou diag. pozdě
- rozsáhlá resekce - gastroenteroanastomóza - jen, když nejsou metastázy
zabezpečovací - radioterapie, chemoterapie - cytostatika

Prognóza
- nepříznivá
- s metastázou - do 5 let
- v játrech 6 - 12 měsíců
- nádory jsou chemoradiorezistentní - kombinace 3-4 cytostatik


Nádory tenkého střeva

- velmi vzácné
- benigní andenomy, které způsobují obstrukci

Karcinoid
- nezhoubný nádor, podobající se zhoubnému karcinomu
- z ben. b. produkující serotonín
- metastazuje - li do jater působí typické příznaky - astmatické záchvaty, průjmy a vyrážky


Nádory tlustého střeva

- jsou nejčastější převážně v rectu a rectosigmoideu
- častěji u mužů

etiologie
- nejasná - špatné složení potravy, kouření
prekancerózy
- adenomatózní polypy
- familiární polypóza
- ulcerózní kolitida
- Benigní polypy - čl. o nich neví nebo způsobují tenesmy a enterorhagii

Maligní rostou pomalu.

Metastázy
- játra, plíce, lymfatické uzliny, kostí a okolí nádoru

Klinika
- jsou zpočátku neurčité
- manifestace závisí na lokalizaci, velikosti
- případně komplikacích - krvácení do stolice, tupá bolestivost s celkovou slabostí
- únavnost

Klinika se liší podle lokalizace:

1.
pravá část tračníku
- slepé střevo, vzestupný tračník, jaterní ohbí
- převládají př. celkové - anémie, hubnutí, teplota
- místní - hmatný, nádor prorůstání do okolí

2.
levé části tračníku
- příčný tračník, slezinné ohbí, sestupný tračník esovitá klička
- střevní průsvit je užší, nádor mívá prstencovitou podobu

Příznaky
- porušení střevní hybnosti
- střídání průjmů se zácpou
- někdy břišní koliky
- při náhlém uzávěru střeva - ileózní stav
- příznaky se objevy zpravidla častěji a proto mají příznivější prognózu

Diagnostika
- vyš. per rectum
- vyš. okultního krvácení
- kolonoskopie, rektoskopie - s biopsií na histologii
- RTG - irigigrafie

Terapie
- chirurgická
- u rozsáhlých metastáz - chemoterapie (nádory jsou velice rezistentní)
- případná stomie


Polypy

- histologicky se může jednat o jakýkoliv útvar, ale vždy se jedná o prekancerózu

jeden polyp
- jeho přítomnost ve střevě pacienta nijak neobtěžuje
více polypů
- polypoza (velký úsek výskytu)

Klinika
- obtíže dolního dyspeptického syndromu
- příměs čerstvé krve ve stolici - enterorhagie

Diagnostika
- vyš. per rectum
- vyš stolice na OK
- rectoskopie, kolonoskopie
- histologie

Terapie
- část střeva s četnou polypozou se odstraní buď endoskopicky
- nebo chirurgicky - polypektomie


Nádory konečníku

- jsou vůbec nejčastější
- projevují se příměsí čerstvé krve ve stolici

Karcinom rectí
- tvoří 90% nádorů konečníku
- histologicky adenokarcinom, který vznikl z benigního adenomu

Klinika
- dlouho němí
- nebolestivé krvácení
- pocit nevyprázdněného stř.
- průjem nebo zácpa

Diagnostika
- vyš. per rectum - vyhmatání ca. nebo polypu
- vyš. stolice na OK
- rectoskopie, rectosigmoideoskopie, koloskopie - s biopsií
- RTG - irigografie (dnes již se skoro neprovádí)

Terapie
- chirurgická dle stupně
v začátku - resekce a zdravé části napojit
opožděné - odstranění s následnou kolostomií
- podpůrná - radioterapie, chemoterapie


Rakovina slinivky

- karcinom pankreatu

Klinika se liší podle lokalizace ca.:

1.
ca. hlavy pankreatu
- dyspeptický syndrom
- nechutenství až odpor k jídlu, hlavně k masu
- nauzea, zvracení
- špatné trávení
- bolest v pupku a horní části břicha - má různou intenzitu
- zvětšuje se na zádech (pacient zaujímá úlevovou polohu na břichu ...)
- nápadný ikterus - je vyvolán útlakem žlučovodů nebo prorůstáním
- ubývaní hmotnosti

2.
ca. těla a ocasu
- v popředí je anorexie, pokles hmotnosti, bolest
- bez ikteru
- časté migrující záněty žil na DK

Diagnostika
- SONO s následným chirurgickým výkonem
- ERCP

Prognóza velmi nepříznivá
Při prudkých dlouhodobých bolestech se může dostavit deprese a jiné psychické poruchy.

Terapie
- resekce
- ozáření
- chemoterapie


Nádory jater

- řídké onemocnění
- hepatomy

1. primární
- vzniká jako komplikace cirhosy u starších osob, častěji u žen

Klinika
- příliš se neliší od cirhózy
- někdy teploty, leukocytóza

Maligní zvrhnutí cirhózy
- klinické zhoršení
- zintenzívnění ikteru, ascitu, progredující hepatomegalii
- bolest v břiše a postupující kachexie

- nebo komplikace hepatitidy B
- velmi zhoubný, rychle roste

Diagnostika
- lab. - vyšetřují se embryonální proteiny (alfa - fetoproteiny), které nádorová tk. produkuje
- alkalická fosfatáza
- SONO - k cílené biopsii

2. sekundární
- metastázy
- do jater metastazují hlavně tumory GIT, gyn., plic a melanomy
- Tumory způsobují ikterus, bolesti v podbříšku a selhání jater.
- játra jsou hmatná, tvrdá a hrbolatá

Terapie
- chirurgická - resekce
Slovník


 •  
 • appendix - přívěsek, červovitý přívěsek, apendix
 •  
 • colon ascendens - tračník vzestupný
 •  
 • colon sigmoideum - tračník esovitý, esovitá klička
 •  
 • colon transversum - tračník příčný
 •  
 • esophagus - jícen, esofagus
 •  
 • gaster, ventriculus - žaludek
 •  
 • hepar - játra
 •  
 • jejunum - lačník
 •  
 • rectum - konečník
 •  
 • vesica fellea - žlučník