Dehydratace
- je stav, kdy je v organismu nedostatek vody
- nebezpečí dehydratace spočívá v přesunu tekutin a elektrolytů, který poruší jemnou rovnováhu pohybu látek mezi ICT a extracelulárním prostorem

dělíme:
  izotonická
  hypertonická dehydratace a hypernatremie
  hypotonická dehydratace a hyponatremie

Příčiny
- zvracení, průjem, dlouhotrvající horečka, nadměrné močení
- nadměrné teplo, pocení, těžká fyzická práce

Klinika
- snížení tonu kůže - kožní řasa ulpívá, snížení váhy
- malá náplň žil, systolický TK 90/ 60, suchost kůže, sliznic, oschlé rty, jazyk popraskaný
- snížení tonu očních bulbů
- vysoký poměr hematokritu, zvýšení bílkovin
- oligurie až anurie
- závratě, slabost, únava, zmatenost až delirium
- křeče, svalové záškuby, šok, abnormální hladiny sodíku

Diagnostika
- anamnéza, fyzikální vyšetření
- KO - zvýšení hematokritu, FW
- zvýšené hladiny bílkovin a močoviny v krvi
- mineralogram - zvýšené hladiny sodíku
- hladiny sodíku a draslíku v krvy a moči
- (odběry na vyšetření iontů v séru, hemoglobin, hematokrit a počet leukocytů)

Terapie
- per os tekutiny, parenterálně, podání glukozy


Izotonická dehydratace

- tato dehydratace provází změny elektrolytů souměrně k celkové tělesné vodě
- díky tomu ztráta celkové tělesné vody odpovídá ztrátě elektrolytů, proto elektrolyty v séru a osmolalita zůstává v mezích normy

Nejčastější příčiny
- velké krvácení, silné pocení
- zvracení, průjem, hydrothorax, ascites
- popáleniny, vydatná drenáž ran.
- při nekontrolované léčbě diuretiky

Klinika
- snížení tonu kůže - kožní řasa ulpívá, snížení váhy
- malá náplň žil, systolický TK 90/ 60, suchost kůže, sliznic, oschlé rty, jazyk popraskaný
- snížení tonu očních bulbů
- vysoký poměr hematokritu, zvýšení bílkovin
- oligurie až anurie
- závratě, slabost, únava, zmatenost až delirium
- křeče, svalové záškuby, šok, abnormální hladiny sodíku
- snížení kolujícího objemu krve
- objevuje se hypovolenie, která může vyústit v šok

Terapie
- infuze na doplnění tekutin + mineralů F1/1
- sledování příjmu a výdeje tekutin, diurezu


Hypertonická dehydratace

- je poruchou vnitřního prostředí charakteristickou snížením objemu tělesných tekutin, kdy ztráta vody převyšuje nad ztrátou elektrolytů. V organizmu je více sodíku než - li vody
- také je nezývána jako deplece čisté vody, která je vzácná, protože nedostatek čisté vody vyvolá velkou žízeň člověk zvýší příjem tekutin

Příčiny
- pacient nepociťuje potřebu pít - porucha mechanismu žízně
- nemá možnost se napít
- hyperventilace, silné pocení, průjmy
- zvracení, odsávání žaludečního obsahu
- ketoacidózy

Klinika
- snížení tonu kůže - kožní řasa ulpívá, snížení váhy
- malá náplň žil, systolický TK 90/ 60, suchost kůže, sliznic, oschlé rty, jazyk popraskaný
- snížení tonu očních bulbů
- vysoký poměr hematokritu, zvýšení bílkovin
- oligurie až anurie
- závratě, slabost, únava, zmatenost až delirium
- křeče, svalové záškuby, šok, abnormální hladiny sodíku

Terapie
- tekutiny per os.
- pokud pacient není schopen přijímat ústy - infuze nejlépe G5%, F1/1
- podáváme hypotonický rostok chloridu sodného

Hypertonická hypernatremie

- abnormálně zvýšená hladina sodíku nad 145 mmol/l, představuje deficit objemu ECT vody ve vztahu k obsahu sodíku
- nejčastěji se vyskytuje u dětí a starých lidí
- u závažných dochází v důsledku zvýšené plazmatické osmolality k přesunu vody z buněk. Tento posun způsobí dehydrataci mozkových buněk, která může vést k edému mozku a smrti
- při hypernatremii, která byla rychle kompenzována může se vyvinou edém mozku - sledovat zda pacient nemá bolesti hlavy, zvracení, bradykardii, hypertenzy - v případě edemu diuretika, Manitol, kortikoidy
- kontrola TK,P, frekvenci dýchání a stav vědomí, zda se neobjevuje bradykardie, hypertenze
- ztráta vědomí se může prohloubyt do komatu a skončit trvalým neurologickým poškozením nebo smrtí

Příčiny
- popáleniny, snížený přísun tekutin, diabetes insipidus
- renální selhání , horečky, osmotická diureza ...

Klinika
- podrážděnost poruchy vědomí až koma, dezorientace, bludy nebo halucinace
- slabost, svalová dráždivost, hyperreflexie, záchvaty křečí
- posturální hypotenze (při snížení objemu tekutin)
- plicní edém, zvýšení venozního tlaku (nadměrný objem)
- začervenalá kůže, suchy, opuchlí jazyk, suché sliznice
- žízeň, horečka, snížená diuréza

Diagnostika
- Anam. fyz. vyšetření
- KO. FW, biochemie, mineralogram - hladiny sodíku
- chloridů a osmolality v séru
- EKG
- moč - specif. hmotnost nad 1030, koncentrace sodíku

Terapie
- podáváme hypotonický rostok chloridu sodného (0,2%) nebo poloviční fyz. rostok, který střídáme s glukozou aby nevznikla hyponatremie
- sledování příjmu a výdeje tekutin, diurézu - snížená edém mozku, oběhové přetížení, sledovat zda pacient nemá bolesti hlavy, zvracení, bradykardii, hypertenzy
- trvalá monitorace EKG - sledujeme změny
- kontrola TK,P, frekvenci dýchání a stav vědomí


Hypotonická dehydratece

- u této dehydratace je ztráta elektrolytů větší než ztráta vody
- hladina sodíku klesne

Příčiny
- chronické onemocnění - renální insuf.
- zvracení, průjmy

Diagnostika
- fyzikální vyšetření
- KO, mineralogram

Sledujeme
- příjem výdej tekutin hladiny iontů v krvi
- křivku EKG zda se neobjeví poruchy srdečního rytmu

Terapie
- i.v. F1/1 s 3 - 5% chloridu sodného - při rychlé stabilizaci může dojít k edému plic, zhoršení neurologického stavu
- sledování příjmu a výdeje tekutin aby nedošlo k srdečnímu nebo renálnímu selhání - sledování dušnosti, rozšíření jugulárních žil - příznaky selhávání, diurezu
- podáváme Furosemid k podpoře vylučování vody a prevenci plicního edému

Každá stabilizace vnitřního prostředí musí probíhat pozvolně neboť jinak hrozí komplikace.!!!!!!

Hypotonická hyponatremie

- je snížení koncentrace sodíku v ECT
- tato nerovnováha nůže nastat jak při snížení, nornální i zvýšené hladině sodíku za podmínky relativního nadbytku vody
- může bez léčby vyústit v generalizovaný otok buněk s následným neurologickým poškození až smrtí

příčiny ztráty sodíku
- insuficience nadledvin, velké pocení
- GIT ztráty (zvracení průjem)
- nefritida, tiazidová diuretika

příčiny přírustku vody
- hypofunkce nadledvin (Addison.)
- srdeční selhání, hyperglikemie, hypotyreoza
- jaterní cirhoza, selhání nebo nedostatečnost ledvin
- psychogení polydipsie
- syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu (SIADH)

Klinika
- podrážděnost, neklid, dezorientace, zmatenost, poruchy vědomí až po koma
- silná bolest hlavy, záchvaty křečí, slabost, poruchy chůze
- nauzea zvracení, křeče v břiše, zvýšená peristaltika
- tachykardie, slabě hmatný pulz, hypotenze
- hladina sodíku v séru pod 135 mmol/l
- koncentrace sodíku v moči pod 15 mmol/l
 
- při SIADH ještě + celkový úbytek hmotnosti
- hladina sodíku v séru pod 125 mmol/l
- koncentrace sodíku v moči pod 20 mmol/l
- specifická hmotnost moči nad 1012
- snížená osmolalita séra
- nízká koncentrace močovyny a sérového kreatininu

Diagnostika
- anam., fyz. vyšetření
- KO, FW, biochemie na opakované stanovení urey, kreatininu
- elektrolytů a osmolality séra
- moč - na hl. sodíku a spec. hmotnost
- monitorace EKG

Terapie
- i.v. F1/1 s 3 - 5% chloridu sodného - při rychlé stabilizaci může dojít k edému plic, zhoršení neurologického stavu
- sledování příjmu a výdeje tekutin aby nedošlo k srdečnímu nebo renálnímu selhání
- sledování dušnosti, rozšíření jugulárních žil - příznaky selhávání, diurezu - snížená může signalizovat plicní nebo mozkový edém
- podáváme Furosemid k podpoře vylučování vody a prevenci plicního edému
- kontrola TK,P, frekvenci dýchání a stav vědomí
- při křečích zajistit volné dýchací cesty a zabránit poranění